Pošaljite UPIT
Pošaljite UPIT

Obrada osobnih podataka

Algora Marketing d.o.o.( (u daljnjem tekstu “Tvrtka”), obvezuje se štititi vašu privatnost i postupati s vašim osobnim podacima na transparentan način. Osobni podaci su podaci o vama koji vas identificiraju ili vas mogu identificirati. Tvrtka razumije važnost održavanja povjerljivosti i privatnosti vaših osobnih podataka. Povjeravajući nam vaše podatke, želimo vas uvjeriti u našu predanost čuvanju tih podataka. Poduzeli smo mjerljive korake kako bismo zaštitili povjerljivost, sigurnost i integritet Vaših podataka.

Ova politika privatnosti pruža detaljan opis naše obrade podataka, uključujući prikupljanje, korištenje, dijeljenje, zaštitu i o vašim pravima prema Uredbi (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka – “GDPR”) kao i hrvatskom nacionalnom zakonu o Provedba Opće uredbe o zaštiti podataka – Narodne novine, br. 44/2018. Ova Politika privatnosti podložna je promjenama bez prethodne najave. Iz tog razloga, savjetujemo vam da s vremena na vrijeme tražite ažuriranja.

INFORMACIJE O UPRAVLJAČU PODATAKA

Tvrtka je agencija za merketing, sa sjedištem na adresi Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite više detalja o tome kako Tvrtka koristi vaše osobne podatke, možete nas kontaktirati na info@algora-marketing.com

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Tvrtka može prikupljati osobne podatke izravno od vas (tijekom marketinških kampanja za klijente Tvrtke) i/ili od drugih osoba, uključujući posrednike podataka.

Vrste osobnih podataka koje ćemo prikupljati i obraditi o vama u različitim okolnostima.

  1. Ime
  2. mail
  3. Broj telefona
  4. NIE/NIF
  5. Odnos s pravnom osobom u pogledu poslovanja (položaj u društvu)
  6. Opći interes za određenu vrstu proizvoda ili usluga

SVRHE OBRADE

E-mail marketing

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo vam poslali reklamne, promotivne i marketinške materijale u svrhu identificiranja investicijskog interesa.

Telefonski pozivi

Vaše osobne podatke obrađujemo za pružanje usluga putem telefona ili za telemarketing, kao oblik izravnog marketinga za identifikaciju investicijskog interesa.

Pružanje usluga

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu kreiranja, administracije i korištenja turističkih usluga.

Poboljšanje pruženih usluga

Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo analizirali naše usluge i komunikaciju s vama kako bismo poboljšali tehnologiju i pružili kvalitetnije usluge.

Pratiti i ocjenjivati usklađenost

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo pratili i ocjenjivali usklađenost s našim politikama i standardima, posebno za praćenje ponašanja naših zaposlenika tijekom komunikacije s klijentima ili potencijalnim klijentima.

Služba za korisnike

Vaše osobne podatke obrađujemo za pružanje usluga korisničke podrške.

Ispunjavanje upravnih, poreznih i drugih zakonskih obveza ili sudskih naloga

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili zakonske zahtjeve, izvršili sudske naloge ili obranili svoja zakonska prava.

Generiranje i statističke podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo za izradu i obradu statističkih podataka radi poboljšanja pružene usluge.

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

Za obradu osobnih podataka primjenjuju se sljedeći pravni razlozi koji opravdavaju našu obradu:

  • Dali ste nam suglasnost za obradu.
  • Obrada je naš legitimni interes.
  • Obrada je nužna kako bismo ispunili naše zakonske obveze.

Imajte na umu da će za neke operacije biti relevantno više od jedne pravne osnove.

UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka će koristiti, pohranjivati, obraditi i rukovati vašim osobnim podacima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Vaši osobni podaci prikupljat će se i obrađivati ​​izričito i posebno samo u svrhe za koje su prikupljeni („ograničenje svrhe”), dok Tvrtka mora zahtijevati samo podatke potrebne u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan Europskog gospodarskog prostora.

PRIMATELJI PODATAKA

Vaše osobne podatke ćemo podijeliti i otkriti primateljima trećih strana. Primatelji se razlikuju ovisno o trenutnoj marketinškoj kampanji i promoviranim proizvodima. Subjekti podataka će dobiti detaljne i pravovremene informacije u skladu s primjenjivim zakonima.

U svim slučajevima, podijelit ćemo vaše osobne podatke s primateljima koji ih imaju obvezu čuvati sigurnima i povjerljivima i gdje imamo zakonski razlog za to.

RAZDOBLJE ZADRŽAVANJA PODATAKA

Tvrtka neće čuvati vaše osobne podatke dulje nego što je potrebno.

Razdoblje čuvanja je 36 mjeseci od početka obrade podataka.

MJERE ZAŠTITE PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni u skladu sa sigurnosnom politikom. Vašim osobnim podacima će pristupiti samo ovlaštene osobe. Obuhvaćamo privatnost po dizajnu i zadanim postavkama kao pristup prilikom implementacije sustava i aplikacija.

Poduzeli smo sve odgovarajuće organizacijske mjere kako bismo osigurali sigurnost vaših osobnih podataka. Štoviše, uspostavili smo Politiku osposobljavanja za zaposlenike kako bismo ublažili sve rizike koji mogu utjecati na vaše podatke. Zaposlenici koji obrađuju vaše podatke osposobljavaju se za poštivanje povjerljivosti podataka o klijentima i privatnosti pojedinaca. Kršenje vaše privatnosti smatramo glavnim prioritetom i Tvrtka će poboljšati svoje interne procedure kako bi spriječila svaki takav događaj.

Vaši osobni podaci su sigurnosno kopirani, u skladu s našom politikom čuvanja. Vaši podaci sigurnosne kopije bit će potpuno izbrisani čim je to moguće u skladu s pravilima sigurnosne kopije. Osobni podaci pohranjeni u sigurnosnim spremištima služe za sprječavanje sigurnosnih incidenata i poremećaja dostupnosti podataka kao posljedica sigurnosnog incidenta.

Iako implementiramo zaštitne mjere osmišljene za zaštitu vaših podataka, nijedan sigurnosni sustav nije neprobojan i zbog inherentne prirode interneta, ne možemo jamčiti da su podaci, tijekom prijenosa putem Interneta ili dok su pohranjeni na našim sustavima ili na neki drugi način u našoj skrbi, apsolutno siguran od upada drugih. Poduzeli smo sve potrebne korake kako bismo zaštitili osobne podatke koje posjeduju od zlouporabe, gubitka, neovlaštenog otkrivanja pristupa i poduzeli odgovarajuće mjere, npr. SSL tehnologije za kriptografski prijenos podataka, PCI skeniranje za aktivnu zaštitu našeg poslužitelja, Kriptografska zaštita baza podataka, Antivirusni softver itd. Potpuno i detaljno otkrivanje sigurnosnih mjera oslabilo bi sigurnost; stoga je navodimo samo djelomično, a ne u punom opsegu.

PRAVA SUBJEKATA PODATAKA

Pravo na pristup:

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama, kao i informacije o tome kako koristimo vaše osobne podatke. U većini slučajeva, vaši osobni podaci bit će dostavljeni elektroničkim putem. Međutim, način na koji će se ostvariti pravo na pristup ovisi o prirodi osobnih podataka, mediju na kojem su pohranjeni te o zaštiti podataka drugih subjekata. Ako trebate dodatne kopije, možemo vam naplatiti razumnu administrativnu naknadu.

Pravo na ispravak:

Poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali točnost, potpunost i pravovremenost informacija koje imamo o vama. Ako smatrate da su informacije koje držimo netočne, nepotpune ili zastarjele, slobodno nas zamolite da izmijenimo, ažuriramo ili dopunimo ove podatke tako što ćete nas obavijestiti.

Pravo na zaborav:

Imate pravo tražiti od nas da izbrišemo vaše osobne podatke, na primjer, ako osobni podaci koje smo prikupili o vama više nisu potrebni za ispunjenje izvorne svrhe obrade. Međutim, vaše pravo se mora procijeniti u svjetlu svih relevantnih okolnosti. Na primjer, možemo imati određene zakonske i regulatorne obveze, što znači da nećemo moći udovoljiti vašem zahtjevu.

Pravo na prigovor na obradu:

U određenim okolnostima možete zatražiti da prestanemo koristiti vaše osobne podatke. Na primjer, ako mislite da osobni podaci koje imamo o vama mogu biti netočni ili ako mislite da više ne trebamo koristiti vaše osobne podatke.

Pravo na povlačenje privole:

Vaše osobne podatke možemo obrađivati uz vaš pristanak. O takvoj obradi bit ćemo unaprijed obaviješteni. U slučajevima kada vaše osobne podatke obrađujemo uz vaš pristanak, imate pravo opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku. Privolu možete povući elektroničkim putem, na adresi odgovorne osobe, pisanim putem, obavijesti o povlačenju privole ili osobno u Uredu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koje smo obradili za vas.

Pravo na prenosivost podataka:

U određenim okolnostima imate pravo tražiti od nas da prenesemo osobne podatke koje ste dali drugoj trećoj strani po vašem izboru. Međutim, pravo na prenosivost odnosi se samo na osobne podatke koje smo od vas dobili na temelju privole ili ugovora u kojem ste vi strana.

Pravo na ograničenje obrade:

Imate pravo prigovoriti obradi podataka koja se temelji na našim legitimnim interesima. Ako nemamo valjani legitimni razlog za obradu, a vi prigovorite, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke.

Pravo da ne budete predmet automatiziranog donošenja odluka:

Imate pravo da ne budete podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje. Ne donosimo automatizirane odluke.

Pravo obavijestiti Tijelo za zaštitu podataka (DPA):

Ako smatrate da vaše osobne podatke obrađujemo nepošteno ili nezakonito, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, 00385 (0)1 4609-000, azop@ azop.hr, https://azop.hr.

U svim slučajevima, kada želite ostvariti svoja prava, dati nam obavijesti ili postaviti bilo kakva pitanja, ne ustručavajte se i kontaktirajte nas na

PRAVA SUBJEKATA PODATAKA

Algora, marketing d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, Slovenija

info@algora-marketing.com